Advokatfirman Källén

Kontaktuppgifter
Arne Källén
Advokatfirman Källén AB
Klostergatan 10
222 22 Lund

Mail: arne@advkallen.se
Mobil: +46(0)708 15 76 96
Växel: +46(0)46 12 14 20

Mottagningskontor i Malmö
High Court
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Tel: +46(0)40-12 14 50

Org.nummer: 559155-8670
Styrelsens säte: Lund