Arne Källén
Född 1958

1977 – 1978           Meteorolog och navigatörs-/flygförarutbildning i Flygvapnet

1981 – 1983           Amanuens i civilrätt vid Lunds Universitet
1983 – 1985           Tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt
1985 – 1987           Carl Swartling Advokatbyrå, Stockholm, bitr jurist.
1987 – 1991           Advokatfirman Vinge, Malmö, bitr jurist.
1992 – 2005           Advokatfirman Vinge, Malmö, delägare.
2006 – 2018           Advokatfirman Källén & Ingvar, Malmö, delägare.
2018 –                      Advokatfirman Källén, Lund, ägare.

Arne Källén anlitas som skiljeman, boutredningsman och skiftesman/bodelningsförrättare.

 

Arbetsområden:
– Ekonomisk familjerätt.
– Svensk och internationell
affärsjuridik

– Kommersiella tvister.

Språk: Svenska, engelska och skandinaviska språk

E-post: arne@advkallen.se

Mobil: +46(0)708 15 76 96